Seniorklubbens vedtægter

 

 

Navn:            Svendborg Erhvervsskoles Seniorklub - SES

 

§1                  Formål:

At bevare kontakten mellem skolen og medarbejdere der er gået på pension eller efterløn.

At repræsentere seniorgruppen ved jubilæer, afskedsreceptioner og lignende.

 

§2                  Medlemmer:

                       Alle tidligere medarbejdere, som har haft hovedbeskæftigelse på SE og som er gået på pension eller efterløn.

 

§3                  Kontingent:

                       Der betales et årligt kontingent på 50 kr.

 

§4                  Koordineringsudvalg:      

                       Seniorklubben ledes af et koordineringsudvalg, der består af

                       - skolens personaleudviklingschef (sekretær)

                        - 4 pensionister, 2 fra SH og 2 fra STS

                        Koordineringsudvalget er selvsupplerende og holder møde efter behov.

                        Skolens personaleudviklingschef forestår indkaldelser.

 

§5                  Aktiviteter

                  Der afholdes 3 årlige arrangementer i hhv. juni, september og december.

 

§6                  Svendborg Erhvervsskole afholder omkostninger i forbindelse med klubbens aktiviteter.

                       I forbindelse med udflugten i september måned må deltagerne påregne en vis egenbetaling.

 

 

 Svendborg den 1. januar 2006